Kreativiteten setter begrensningen

EverEdge Classic er veldig populær blandt oss hageentusiaster men brukes også av anleggsgartnere og kommuner rundt
om i landet.  Det er simpelt hen fantasien som setter grenser for hva du kan utrede med denne kanten.